• Handvatten aan persoonlijk leiderschap

Soft skills geven je handvatten aan persoonlijk leiderschap

Neem de regie en voeg waarde toe

Persoonlijk leiderschap draait om het nemen van de regie over je eigen leven. Als je helder hebt wat jouw waarden, talenten en drijfveren zijn, kun je bewustere keuzes maken en dus meer richting geven aan je (werkende) leven. Doelen die je jezelf stelt, zijn makkelijker te verwezenlijken als je dicht bij jezelf blijft.

Doelen die je jezelf stelt, zijn makkelijker te verwezenlijken als je dicht bij jezelf blijft

Aan persoonlijk leiderschap kun je op veel manieren werken. Een belangrijk aspect hierbij is de ontwikkeling van je soft skills. Dit zijn de vaardigheden die lastig te meten zijn, denk aan inlevingsvermogen en het talent om mensen te boeien en motiveren. Vaak zijn ze wat ongrijpbaarder dan de zogeheten hard skills, die vooral betrekking hebben op de inhoud van je functie. Iemand kan een inhoudelijk expert zijn op een bepaald gebied (hard skill), maar moeite hebben om zijn team te vormen en aan te sturen (soft skill).

Het verschil maken

Steeds meer bedrijven en organisaties hechten belang aan deze ‘zachte vaardigheden’. Juist hierdoor kun je als organisatie het verschil maken. Door gericht de talenten van medewerkers in te zetten, ontstaat er toegevoegde waarde. Inhoud blijft onmisbaar, maar juist die andere, meer zachte kant, bepaalt de mate van succes. Als je volledig in je kracht staat, haal je het optimale uit jezelf én de mensen om je heen. En het positieve is dat je deze vaardigheden bij jezelf verder kunt ontwikkelen.

Creëer een duurzame werk- en privébalans

Voorbeelden van soft skills

Bijvoorbeeld stress op het werk. Stress kan ontstaan door deadlines, het willen voldoen aan verwachtingen, moeite hebben met prioriteren, onderhuidse gevoeligheden. Door inzicht in je eigen grenzen en gevoeligheden te krijgen– en door te leren hoe je hier zo effectief mogelijk mee om kan gaan – kun je duurzamer balans aanbrengen in je werk- en privéleven. Een andere veel voorkomende en hieraan verwante soft skill is timemanagement. Ook dit heeft te maken met herkennen en stellen van grenzen. Door de juiste prioriteiten te stellen, ga je effectiever met je tijd om wat ook weer minder stress oplevert.

Andere soft skills zijn:

  • Zelfkennis: inzicht in je talenten, kwaliteiten, vaardigheden en competenties zodat je weet waar jouw krachten liggen.
  • Reflecterend vermogen: helpt je om de manier hoe je (professioneel) op situaties reageert, beter in beeld te krijgen.
  • Emotionele intelligentie: het herkennen en beïnvloeden van emoties, zowel in jezelf als bij anderen. Uit onderzoek blijkt dat succesvolle mensen een sterk ontwikkeld EQ hebben.
  • Communicatieve vaardigheden: het flexibel omgaan met diverse communicatiestijlen zodat je je boodschap gericht en effectief kunt overbrengen.

Hoe staat het met jouw persoonlijk leiderschap?

Haal jij al het beste uit jezelf en/of je medewerkers? In de diverse programma’s die ik aanbied, krijgt de ontwikkeling van soft skills ruimschoots aandacht. Je leert om de leiding in eigen handen te nemen vanuit inzicht in jezelf. Goed geoutilleerde soft skills dragen voor een groot deel bij aan werkvervulling en levensgeluk.

Nieuwsgierig hoe je jouw soft skills meer tot ontwikkeling kunt brengen en meer regie over je leven kunt nemen, plan een vrijblijvend strategiegesprek in.

Henriette Legel

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen?