• Authentiek leiderschap, heb jij het in je?

Ben jij die authentieke leider?

Het gaat als leider niet meer alleen om wat je kunt en weet, het gaat steeds meer om de mens die je bent. Waar sta je voor? Wat wil je en wat durf je? Hoe hanteer je spanningen binnen de organisatie? Hoe bewaak je de balans tussen uitdagen en ondersteunen van je mensen? Welke toegevoegde waarde bied jij als leider? En hoe doorbreek je patronen die je daarbij in de weg zitten? Onbewuste gedragingen kunnen je hierbij belemmeren in je effectiviteit. Ontdekken welke onbewuste gedragingen jouw belemmeren, geeft je keuzevrijheid om een ander gedrag in te zetten, leiderschap vanuit talent.

Op het juiste moment de juiste dingen doen, daar draait het om

Ben jij het al of zoek je naar handvatten die je kunnen helpen?

Ben jij al die authentieke leider, die zichzelf laat zien, een baken is voor z’n mensen en zichzelf niet meer laat tegenhouden door beperkende patronen of gedachten. Ben jij al door jouw beperkingen heen gebroken en heb je die vaardigheden aangeleerd die jouw natuurlijke talenten verder versterken?

Of ben je op zoek naar handvatten om die authentiek leider in jou meer naar buiten te brengen? Onderstaande stappen geven je een richting hoe de authentieke leider in jezelf meer te manifesteren.

Talenten optimaal benutten, vertaalt zich in een win-win situatie

Stap 1: Maken van een persoonlijke SWOT-analyse.

Vaak wordt er een SWOT analyse gemaakt van de business, maar nu word je uitgedaagd een persoonlijke SWOT-analyse te maken. Door gericht aandacht te besteden aan je sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, krijg je meer inzicht waar je van nature sterk in bent, welke groeipotentie er ligt,  wat de mogelijkheden zijn en welke ‘challenges’ er om de hoek komen kijken.

Een SWOT-analyse helpt je bij het bereiken van je potentieel en geeft richting aan je ontwikkeling. Door de uitkomsten van deze analyse sta je sterker in je schoenen, weet je waar je krachten liggen, hoe je hierin kunt excelleren en waar je eventueel rekening mee dient te houden.  De impact van een SWOT-analyse is een ware ‘boost’ voor je zelfbeeld

Stap 2: Definiëren van de verschillende domeinen in leiderschap.

Door gebruik van de talentenscan, krijg je inzicht welke talenten versterkend op elkaar doorwerken waardoor jouw domein van leiderschap meer zichtbaar wordt. Liggen jouw geclusterde talenten binnen het domein van de mensgerichte leider, die oog heeft voor en betrokken is bij z’n mensen of ligt jouw talent bv meer in het domein van de innovatieve leider die van nature makkelijk ‘out of te box ‘ kan denken en procesgericht is. Bewustzijn in welk leiderschapsdomein jouw talenten liggen, maakt dat je met meer vertrouwen je rol kunt pakken en je impact op een natuurlijke manier vergroot.

Stap 3 Implementeren.

Nu je weet wat je sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn en in welk leiderschapsdomein je uitblinkt, vormt stap 3 de grootste uitdaging; het praktisch toepassen om daadwerkelijk die authentieke leider te zijn. Dagdagelijks word je hierin getest. Door regelmatig zelf in ‘de spiegel’ te kijken en te reflecteren op jouw eigen leiderschap krijg je elke dag weer nieuwe kansen om bij te sturen en te navigeren naar de authentieke leider die al in je zit en wellicht ‘wacht’ om zichzelf meer te laten zien.

Henriette Legel

Wil jij de volgende stap maken in authentiek leiderschap?

Wil jij vanuit verschillende invalshoeken kijken naar jezelf als leider? Heb je een spiegel nodig die je onbewuste gedragingen reflecteert? Wil je jouw patronen doorbreken en een volgende stap maken naar authentiek leiderschap, plan een vrijblijvend strategiegesprek in dan hoor ik graag wat jou nog belemmert om die authentieke leider te zijn.